Bình nước A5 cá tính & sáng tạo

Bình nước A5 cá tính & sáng tạoBình nước A5 cá tính & sáng tạoBình nước A5 cá tính & sáng tạoBình nước A5 cá tính & sáng tạoBình nước A5 cá tính & sáng tạoBình nước A5 cá tính & sáng tạo
Bình nước A5 cá tính & sáng tạo

Mã sản phẩm: 

BN08

Bình nước A5 cá tính và độc đáo, có hình dạng phẳng như cuốn sổ. 

Tab sản phẩm