Cốc uống trà hoa mai mạ vàng đính đá Swarovski - dạng truyền thống

Cốc uống trà hoa mai mạ vàng đính đá Swarovski - dạng truyền thống

Mã sản phẩm: 

SHLF05

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100

Thời gian sản xuất và giao hàng: 7-8 ngày (không in logo), 20-22 ngày (có in logo).

Tab sản phẩm