Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Lục giác

Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Lục giác

Mã sản phẩm: 

HM014

Số lượng tối thiểu: 100 bộ 

Thời gian sản xuất: 10-12 ngày.

Tab sản phẩm