Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Ngôi sao

Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Ngôi sao

Mã sản phẩm: 

HM011

Số lượng tối thiểu: 100 bộ 

Thời gian sản xuất: 10-12 ngày.

Tab sản phẩm