Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Tròn

Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Tròn

Mã sản phẩm: 

HM015

Số lượng tối thiểu: 100 bộ 

Thời gian sản xuất: 10-12 ngày.

 

Tab sản phẩm