Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Cỏ 4 lá may mắn

Khay đựng bánh mứt kẹo sứ Tết 2019 hình Cỏ 4 lá may mắn

Mã sản phẩm: 

HM012

Số lượng tối thiểu: 100 bộ 

Thời gian sản xuất: 10-12 ngày.

 

Tab sản phẩm