Sổ bảo mật vân tay - Cuốn sổ đầu tiên ứng dụng cảm biến sinh trắc học

Sổ bảo mật vân tay - Cuốn sổ đầu tiên ứng dụng cảm biến sinh trắc học

Mã sản phẩm: 

S008

Bạn chỉ từng nghe cảm biến vân tay - nhận dạng sinh trắc học chỉ tồn tại trong các phương tiện như smartphone, tablet, laptop...? Đầu năm nay, một cuốn sổ cảm biến vân tay đã lần đầu tiên ra mắt công chúng và nhận được cực lớn sự quan tâm của mọi người trên thế giới.

Tab sản phẩm